top of page

21. november

09.30-15.00

Bransjeseminar for fagarbeidere:
BIBLIOTEKENE SOM DEMOKRATIHUS

I bibliotekstrategien står det at bibliotekene er demokratihus. Hva innebærer det, og hvordan kan vi bygge det huset for barn og unge? Bli med på seminar for å få kunnskap om og diskutere hvordan vi kan jobbe med inkludering og demokratisk kultur!

Du får inspirasjon gjennom spennende eksempler på ungdomsmedvirkning: Stempel-satsningen på Litteraturhuset Fredrikstad, fra beatboxing og dans til TV-stjerner og standup. Interreligiøse dialogdager i skolen som Dialogforum Østfold arrangerer, med besøk i kirker og moskeer. Hvordan bibliotekene i Fredrikstad bygger demokratiske arenaer for barn og unge, gjennom samarbeid og aktiviteter. Og hvordan Demos-prosjektet i Fredrikstad kommune trener ungdommer i demokratiske ferdigheter gjennom debatter, workshops og demokraticamp. Du får også møte og jobbe i grupper med andre engasjerte folk, og får presentert konkrete verktøy for aktiviteter og øvelser som kan benyttes i demokratiarbeid.

Seminaret arrangeres i samarbeid med DEMOS Fredrikstad, Litteraturhuset og Fylkesbiblioteket.

Seminaret inkludert lunsj og konsert med Magnus Berg med band er gratis. Påmeldingen er bindende.

 

Demokratibussen

Fylkesbiblioteket og bibliotekbussen setter demokrati på dagsorden og kommer til festivalen mandag 21. november for å snakke med folk om hva som er viktig for dem.

Under festivalen vil bibliotekbussen få en ny rolle, - den blir gjort om til DEMOKRATIBUSS, og fylles med bøker og annet materiale om demokrati. 

Målet er å få folk i tale. Hva risikerer vi ved å ikke ta de demokratiske prosessene på alvor? Hva er viktig for deg?

Alle kan formidle sine tanker om demokrati i snakkebobler som henges opp på bussen etterpå. Det er også mulig å lage button med eget svar.

Det er utarbeidet en liste med 100 anbefalte bøker om demokrati. Bøker og annet materiale om demokrati kan lånes med hjem.

Les mer…

Sted: TEGLHUSET, Værk Restaurant / Gamlebyen kulturhus

bottom of page