top of page

MED KUNST OG KULTUR
SOM LEVEBRØD

Program for dagen

09.30 

Velkommen, frokost og registrering

10.00

Kreativ boost - Netron AS, virutal production i filmbransjen, erfaringer fra enkelt prosjekt til nytt virksomhetsområde.

Morten Marius Apenes – Grunder og Kreativ leder Netron AS.

10.45  

Søknadsskriving, virkemidler og samarbeidsprosjekter som springbrett for egen «kulturbedrift» eller produksjon.

Foredragsholder TBA

11.30 

Lunsj og nettverksbygging.

12.00

Fra prosjektide til salgbar kulturproduksjon gjennom markedsføring og design.  

Foredragsholder TBA

12.30

Felles Workshop ung og etablert kulturnæring – fortetningsmodellering og prosjekt canvas med Blender Collective.
Du får en innføring i Lean Startup metodikk og lærer metoder for å verifisere potensialet i din forretningsidé eller produksjon. Foredraget retter seg både mot deg som har en konkret idé, og dere som er nysgjerrige på hvordan man effektivt utvikler en ny kultur-virksomhet

13.50

Oppsummering og avslutning

bottom of page