top of page

PUBLIKUMSUTVIKLING FOR FESTIVALER/ARRANGØRER/
KULTURHUS

Program for dagen

09.30 

Velkommen. Opplegg for dagen.

09.45 

Konsertformatet og ulike musikk-sjangres posisjon blant unge i Viken

10.15 

Pause

10.30 

Konsertarrangørenes posisjon blant unge i Viken

11.00 

Q&A  

11.15 

Lunsj på Værk Restaurant 

12.00 

Break out 1:  For de unge: Hva er viktig for at vi skal delta på konsert?

De unge deles inn i grupper med en fasilitator på hver gruppe.

12.00 

Break out 2 på Værk Restaurant: For arrangørene. SWOT: Ungt publikum som målgruppe.

12.45 

Pause

13.00 

Resultater fra break out med de unge: Hva er viktig for at de unge skal delta på konsert?  

NPU-representant legger fram med støtte fra et utvalg av de unge.

Arrangørene stiller spørsmål til de unge - moderert av NPU. 

13.45 

Pause

14.00 

Konsert i Gamlebyen kulturhus  

15.00     

Slutt

bottom of page